W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu statystycznego badania sposobu wykorzystania strony.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że akceptują Państwo ich użycie.

Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi FPM plus

Czym jest centrala FPM plus?
 
Centrala FPM plus to zaawansowane technologicznie urządzenie, nadzorujące stan pracy oraz mogące sterować wszelkimi urządzeniami przeciwpożarowymi (systemy wentylacji pożarowej, odcięć przeciwpożarowych itp.), a także urządzeniami automatyki budynkowej (KD, SSWiN, systemy kontroli odcięcia mediów i inne), których stan pracy ujęto w scenariuszu pożarowym. 
 
Jedną z najważniejszych cech centrali jest możliwość zintegrowania systemów różnego typu i stworzenie jednolitego algorytmu sterowania. Dzięki temu praca z systemami o różnym przeznaczeniu staje się łatwiejsza i skuteczniejsza.
 
Do największych zalet centrali należą:
 
  • bezpieczne sterowanie klapami ppoż. także w przypadku uszkodzenia magistrali
  • utrzymanie sprawności funkcji sygnalizacji i sterowania w przypadku zwarcia lub przerwania przewodu magistrali
  • utrzymanie sprawności wszystkich pozostałych modułów magistrali w razie uszkodzenia pojedynczego modułu
  • oszczędność miejsca (redukcja ilości tras kablowych, przepustów przez mur, szaf sterowniczych)
  • samonadzorowanie modułów magistrali i centrali
  • redukcja szkód materialnych i osobowych w razie pożaru dzięki zintegrowanemu sterowaniu systemami budynkowymi
  • podnoszenie bezpieczeństwa poprzez stały nadzór nad funkcjami budynku
  • uproszczenie wymaganych konserwacji

 

Budowa FPM plus:

Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi FPM plus ma budowę modułową i składa się ze sterownika centralnego MASTER oraz sterowników lokalnych typu LSK i EPSCUS.
Sterownik centralny nadzoruje pracę sterowników lokalnych i umożliwia wymianę informacji między nimi. Dodatkowo odpowiada za połączenie z systemami wizualizacji, systemami integrującymi techniki budynkowej (BMS, SMS) lub z systemem integrującym urządzenia przeciwpożarowe (SIUP).
Sterowniki lokalne LSK i EPSCUS mogą być umieszczone w różnego rodzaju obudowach – ich dobór oraz liczba jednostek zależą od projektu budowlanego i potrzeb realizacji instalacji sterowania urządzeniami ppoż.
Zbudowana w architekturze pętlowej centrala FPM plus jest odporna na pojedyncze błędy uszkodzeń centrali. Przerwa w jednym z odcinków magistrali nie powoduje utraty komunikacji ze sterownikami na niej umieszczonymi.
 
Certyfikaty:
 
- Aprobata techniczna CNBOP-PIB AT-0401-0433/2014
- Certyfikat zgodności CNBOP nr 2974/2014
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2237/2014
 
 
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści służą fachową radą i z przyjemnością odpowiedzą szczegółowo na każde Twoje pytanie.