elektrociepłownia

ROZBUDOWA SYSTEMU GEMOS W ELEKTROWNIACH ŻERAŃ I SIEKIERKI [GEMOS/FPM+]

Prezentując nasze produkty, staramy się podkreślić skalowalność systemu GEMOS. Może on być instalowany zarówno w nowo powstających obiektach, jak również tych już istniejących. Dzięki  swej budowie system może być też rozbudowywany. Przykładem takiej rozbudowy jest przeprowadzona w latach 2015-2016 modernizacja systemów bezpieczeństwa, przeprowadzona w obszarze budynków administracyjnych oraz w układzie nawęglania Elektrociepłowni Żerań i Siekierki. MODERNIZACJA…