KONGRES POŻARNICTWA

Zapraszamy na KONGRES POŻARNICTWA 2 GRUDNIA 2021 (czwartek). Zaczynamy o 10:00. Rejestracja jest bezpłatna!!! TEMAT ELA-COMPIL O 12:00: „Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+. System integrujący urządzenia przeciwpożarowe GEMOS”.   O czym będziemy mówić?Powiemy więcej o integracji systemów przeciwpożarowych. Zadaniem systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) jest umożliwienie integracji, wizualizacji, sterowania i zarządzania instalacjami ochrony przeciwpożarowej, oraz innymi instalacjami…