Nowoczesny system przeciwpożarowy może znacząco podnieść bezpieczeństwo w budynku, minimalizując ryzyko zdarzeń niepożądanych. Oferowana przez Ela-compil zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż. ułatwia nadzór nad nimi i usprawnia pracę całego systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Czym jest centrala przeciwpożarowa od Ela-compil?

Modułowa centrala przeciwpożarowa to steruje wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie. Pozwala ona na integrację urządzeń przeciwpożarowych różnych producentów, a tym samym jest niezwykle uniwersalna. Centrala przeciwpożarowa od Ela-compil to wyjątkowo łatwe w obsłudze narzędzie, które znacząco zwiększa bezpieczeństwo budynku w razie pożaru.

Gdzie należy zainstalować system centrali przeciwpożarowej?

Centrala przeciwpożarowa sprawdza się zwłaszcza w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym, takich jak hotele, biurowce, centra handlowe, hale produkcyjne czy magazyny, w których to ochrona przeciwpożarowa powinna stać na najwyższym poziomie. Dzięki instalacji wysokiej jakości zabezpieczeń przeciwpożarowych zyskujemy pewność, iż budynek został należycie zabezpieczony, a dobry system integrujący przyczyni się do należytego zabezpieczenia budynku.

Modułowa centrala przeciwpożarowa – systemu FPM+

Dzięki modułowej budowie centrali, z łatwością można stworzyć instalację przeciwpożarową, rozproszoną w obiekcie. Kontrola nad urządzeniami, biorącymi udział w scenariuszu przeciwpożarowym staje się dużo prostsza, co wiąże się bezpośrednio z poprawą poziomu bezpieczeństwa. System integrujący pozytywnie wpływa na czas ewakuacji i zwiększa szybkość podjęcia działań zaradczych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia. Dzięki zaimplementowaniu centrali pożarowej od Ela-compil znacząco podwyższysz poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym obiekcie.

Łatwa integracja systemu przeciwpożarowego

W zależności od potrzeb Klienta, system integrujący może działać niezależnie lub w powiązaniu z dowolnym systemem BMS. Zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż. jest skuteczna także w przypadku, gdy poszczególne systemy pochodzą od różnych producentów. Dla systemu integrującego nie stanowi to żadnej przeszkody i pozwala na większą elastyczność w projektowaniu oraz zakładaniu instalacji przeciwpożarowej.

Zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż. – monitorowanie i zarządzanie

Centrala FPM+ zbiera informacje o stanie elementów infrastruktury przeciwpożarowej oraz ewentualnym zagrożeniu. Poprzez połączone z nią sterowniki, zarządza urządzeniami, takimi jak wentylatory przeciwpożarowe czy klapy odcinające. Dzięki tym funkcjonalnościom centrala przeciwpożarowa umożliwia monitorowanie całego systemu zabezpieczeń w budynku.

Budowa centrali przeciwpożarowej

Centrala przeciwpożarowa FPM+ posiada budowę modułową, przy czym główny moduł zostaje umieszczony w obudowie centralnej i jest odpowiedzialny za integrację i komunikację pomiędzy pozostałymi modułami, a także obsługuje wymianę informacji pomiędzy innymi systemami. Liczba oraz rozmieszczenie pozostałych modułów jest w pełni zależna od projektanta systemu oraz charakterystyki budynku,

Wybierz system integrujący od Ela-compil!

Ela-compil proponuje wydajny i energooszczędny system integrujący. Jeśli liczba urządzeń przeciwpożarowych w budynku jest duża, matryca odciąży centrale sygnalizacji pożaru, zwiększając bezpieczeństwo. Z kolei energooszczędność oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej i pozwala ograniczyć koszty, mimo całodobowej pracy systemu integrującego.

Centrala przeciwpożarowa – dlaczego warto?

Centrala przeciwpożarowa od Ela-compil to doskonały wybór wszędzie, gdzie jest wymagany najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej. Warto zaznaczyć, że konfiguracja zintegrowanej matrycy sterowania urządzeniami ppoż. jest niezwykle prosta, a możliwość ręcznego zarządzania dodatkowo podnosi jej atrakcyjność. Kolejną z zalet centrali przeciwpożarowej od Ela-compil jest możliwość łatwej rozbudowy systemu i wysoka kompatybilność z innymi urządzeniami. Centrala przeciwpożarowa bezproblemowo współpracuje także z dowolnymi systemami BMS/PSIM.