Nowoczesny system przeciwpożarowy może znacząco podnieść bezpieczeństwo w budynku, minimalizując ryzyko zdarzeń niepożądanych. Oferowana przez Ela-compil zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż. ułatwia nadzór nad nimi i usprawnia pracę systemu. Sprawdza się zwłaszcza w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym, takich jak hotele, biurowce, centra handlowe, hale produkcyjne czy magazyny.

Modułowa centrala przeciwpożarowa – systemu FPM+

Dzięki modułowej budowie centrali, z łatwością można stworzyć instalację przeciwpożarową, rozproszoną w obiekcie. Kontrola nad urządzeniami, biorącymi udział w scenariuszu przeciwpożarowym staje się dużo prostsza, co wiąże się bezpośrednio z poprawą poziomu bezpieczeństwa. System integrujący wpływa na czas ewakuacji i szybkość podjęcia działań zaradczych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia. W zależności od potrzeb Klienta, może działać niezależnie lub w powiązaniu z dowolnym systemem BMS. Zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż. jest skuteczna także w przypadku, gdy poszczególne systemy pochodzą od różnych producentów. Nie stanowi to żadnej przeszkody i pozwala na większą elastyczność w projektowaniu oraz zakładaniu instalacji przeciwpożarowej.

Zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż.- monitorowanie i zarządzanie

Centrala FPM+ zbiera informacje o stanie elementów infrastruktury przeciwpożarowej oraz ewentualnym zagrożeniu. Poprzez połączone z nią sterowniki, zarządza urządzeniami, takimi jak wentylatory przeciwpożarowe czy klapy odcinające. Centrala przeciwpożarowa umożliwia monitorowanie całego systemu zabezpieczeń. Ela-compil proponuje wydajny i energooszczędny system integrujący. Jeśli liczba urządzeń przeciwpożarowych w budynku jest duża, matryca odciąży centrale sygnalizacji pożaru, zwiększając bezpieczeństwo. Mniejsze zużycie energii elektrycznej pozwala ograniczyć koszty, mimo całodobowej pracy systemu. Konfiguracja zintegrowanej matrycy sterowania urządzeniami ppoż. jest niezwykle prosta, a możliwość ręcznego zarządzania dodatkowo podnosi jej atrakcyjność.