Pożar stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku. Może być także źródłem ogromnych zniszczeń. Aby mu skutecznie zapobiegać, warto zainwestować w niezawodne i nowoczesne instalacje przeciwpożarowe. Ich rolą jest sygnalizowanie zagrożenia oraz uruchamianie urządzeń, ograniczających rozprzestrzenianie się ognia w obiekcie. Ela-compil dysponuje sprawdzonymi i wysoce zaawansowanymi rozwiązaniami.

Instalacje przeciwpożarowe SAP – błyskawiczne wykrycie zagrożenia

System alarmu pożarowego, znany pod skrótem SAP ostrzega o pojawieniu się zagrożenia pożarem. Jest to podstawowy element automatyki przeciwpożarowej, zakładany w centrach handlowych, budynkach przemysłowych, magazynach, biurowcach i wielu innych obiektach o dużej powierzchni. Centrala CSP zwana potocznie systemem SAP odbiera sygnał z rozmieszczonych w budynku czujek i detektorów i poprzez przekazanie sygnału do centrali FPM+, który odpowiada za realizację scenariusza pożarowego, uruchamia inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej. Ela-compil oferuje wyłącznie wysokiej jakości systemy, gwarantujące natychmiastową reakcję w odpowiedzi na zagrożenie. Centrale posiadają modułową budowę, co ułatwia stworzenie połączeń pomiędzy elementami systemu przeciwpożarowego. Każda centrala CSP oferowana przez firmę Ela-compil została opracowana w oparciu o zaawansowaną, innowacyjną technologię, o dużej skuteczności. Centrale umożliwiają zintegrowane zarządzanie systemem odcięć pożarowych, wentylacją przeciwpożarową, systemem wspomagającym ewakuację i wieloma innymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Instalacje przeciwpożarowe DSO – w trosce o bezpieczeństwo

Dźwiękowy system ostrzegawczy, czyli DSO informuje o zagrożeniu pożarowym poprzez komunikaty głosowe lub odpowiednie sygnały. Dzięki temu osoby przebywające w budynku mogą niezwłocznie udać się w stronę wyjść ewakuacyjnych i uniknąć niebezpieczeństwa. Instalacje przeciwpożarowe DSO uruchamiają się po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Komunikaty mogą być nadawane automatycznie lub przez operatora. Ela-compil zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem systemów przeciwpożarowych, uwzględniających instalacje przeciwpożarowe SAP, urządzenia DSO, SO i inne, chroniące przez zagrożeniem pożarem. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.