Zgodnie z przepisami prawa, każda inwestycja wymaga opracowania dopasowanego do niej scenariusza pożarowego. Jest to dokument, zawierający opis rozwoju zdarzeń, w przypadku pożaru. Zamieszczone w nim informacje służą podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Ułatwia on pracę zarządcy budynku i pomaga w zachowaniu spójności między działaniami o charakterze zapobiegawczym oraz zaradczym.

Scenariusz pożarowy – co powinno się w nim znaleźć?

Odpowiedź na pytanie, co musi znaleźć się w scenariuszu pożarowym, znajdziemy w przepisach prawnych. Nie może w nim zabraknąć informacji o warunkach ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie, z uwzględnieniem doboru właściwych urządzeń. Konieczna jest także analiza potencjalnych zagrożeń. Ten wariant scenariusza tworzony jest już na etapie projektu budowlanego, natomiast scenariusz pożarowy powstający podczas wykonywania inwestycji zawiera opis działania instalacji przeciwpożarowych oraz elementów systemu przeciwpożarowego w czasie pożaru. Znajdziemy w nim również procedury obowiązujące personel budynku. Taki scenariusz pożarowy nie jest wymagany w przepisach prawnych, lecz często okazuje się równie niezbędny, jak scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru.

Scenariusz pożarowy w obiektach o dużej powierzchni

W przypadku tworzenia scenariusza dla wielkopowierzchniowego budynku konieczne jest określenie takich parametrów, jak moc, rozmiar i czas trwania pożaru, szybkość wydzielania się dymu i toksycznych produktów spalania oraz czas potrzebny do zaistnienia kluczowych zdarzeń podczas pożaru. Scenariusz pożarowy musi uwzględniać rodzaj materiału palnego, jaki może pojawić się w obiekcie, a także opis niekorzystnych warunków, które mogą zaistnieć w danym budynku. Często nie wystarczy analiza jednej sytuacji, związanej z zagrożeniem pożarem, lecz trzeba stworzyć ich kilka. Wszystko zależy od specyfiki obiektu, jego architektury oraz przeznaczenia. Scenariusz pożarowy uwzględnia czas konieczny do ewakuacji, efektywność systemów przeciwpożarowych oraz czas, w jakim ogień wydostaje się ze strefy pożarowej.