Obowiązujące obecnie przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa wymagają instalowania w budynkach urządzeń przeciwpożarowych oraz opracowywania scenariuszy przeciwpożarowych, wdrażanych w przypadku zagrożenia. Zarządzanie bezpieczeństwem przy pomocy zintegrowanego systemu pozwala na sterowanie wszystkimi elementami infrastruktury przeciwpożarowej i kontrolę ich stanu. Dzięki temu ewakuacja przebiega sprawniej, a reakcja na pojawienie się zagrożenia jest natychmiastowa.

Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym – błyskawiczna lokalizacja źródła pożaru

Sieć zainstalowanych w budynku czujek i detektorów przesyła informację do centrali, w przypadku znacznego wzrostu temperatury, pojawienia się dymu lub płomieni. W odpowiedzi centrala przeciwpożarowa uruchamia sterowniki klap pożarowych i inne urządzenia, ograniczające rozprzestrzenianie się ognia. Zarządzanie bezpieczeństwem przy wykorzystaniu zintegrowanej matrycy niesie za sobą wiele zalet. Przede wszystkim jednak poprawia funkcjonalność oraz ułatwia nadzór nad systemami przeciwpożarowymi. Warto także zwrócić uwagę na mniejsze koszty założenia instalacji, związane ze skróceniem fazy projektowania, łatwym montażem i usprawnieniem konserwacji. Zarządzanie bezpieczeństwem może być w pełni automatycznie lub ręczne w razie potrzeby.

Zarządzanie bezpieczeństwem w przypadku włamania

Pożar stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, jednak nie jedyne. Napady i włamania także często generują duże straty. Dzięki systemom integrującym, błyskawicznie uruchamia się alarm, a zarządca może monitorować strefę napadu i niezwłocznie wezwać odpowiednie służby. Zarządzanie bezpieczeństwem to także kontrola dostępu. Ela-compil oferuje ergonomiczne, innowacyjne, uniwersalne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy. Dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta systemy integrujące znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa i poprawiają komfort zarządzania poszczególnymi instalacjami i urządzeniami. Zarządzanie bezpieczeństwem z Ela-compil staje się prostsze.