PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT

 

  GEMOS PSIM

JEDEN SYSTEM DO DOWOLNEJ INTEGRACJI

INTEGRACJA
Integruje SSP, KD, CCTV, SSWiN, DSO, systemy sterowania wentylacją i oddymianiem

BEZPIECZEŃSTWO
System GEMOS stosowany jest tam, gdzie bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem

NEUTRALNOŚĆ
Umożliwia pracę z rozwiązaniami i podsystemami wszystkich producentów

OPTYMALIZACJA
Pozwala zoptymalizować koszty ochrony i obsługi technicznej obiektu

ERGONOMIA
Ułatwia organizację pracy, dzięki nowoczesnej platformie zarządzania

OSZCZĘDNOŚĆ
Umożliwia oszczędną gospodarkę mediami i zasobami ludzkimi

  WERSJE SYSTEMU GEMOS

Gemos Light
Umożliwia integrację jednego dowolnego systemu bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej poprzez dedykowany interfejs. W tej wersji możliwe jest podłączenie 1000 czujników oraz zdefiniowanie 100 procedur, a także opracowanie 100 planów sytuacyjnych. Wersja GEMOS Light może zostać rozbudowana do 2000 czujników i 2 interfejsów do systemów zewnętrznych.

Gemos Standard
Umożliwia integrację z maksymalnie 10 dowolnymi systemami bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej poprzez dedykowane interfejsy.
W wersji systemu GEMOS Standard możliwe jest podłączenie do 10000 czujników oraz zdefiniowanie 2000 procedur oraz 2000 planów sytuacyjnych. W wersji wyjściowej system zawiera 2000 punktów, 100 procedur i 100 planów sytuacyjnych.

Gemos Professional
Umożliwia integrację z dowolną liczbą systemów bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej poprzez dedykowane interfejsy. W wersji systemu GEMOS Professional możliwe jest podłączenie dowolnej liczby czujników oraz zdefiniowania dowolnej liczby procedur oraz planów sytuacyjnych.

  IDEA DZIAŁANIA SYSTEMU GEMOS

Idea działania Systemu Gemos

  GEMOS MOBILE

Moduł instalowany na urządzeniach przenośnych, rozszerzający funkcjonalność systemu GEMOS o zarządzanie zasobami jakimi są patrole mobilne, służby serwisowe, ratunkowe itp.

Kluczowe korzyści:

 • Szybkie i łatwe przydzielanie zadań na urządzenia mobilne
 • Efektywne zarządzanie zasobami (patrole, służby techniczne, służby ratunkowe itp.)
 • Śledzenie pozycji w terenie otwartym oraz wewnątrz budynków
 • Natychmiastowa informacja o naruszeniu lub przekroczeniu wyzanczonych stref
 • Raportowanie z możliwością dołączenia dokumentacji multimedialnej
Gemos Mobile

NAJWIĘKSZE ZALETY SYSTEMU GEMOS:

 • Bezpieczeństwo osób i obiektu
 • Wykrywanie błędów i niesprawności systemów
 • Nadzór nad poprawnością działania systemów
 • Kontrola poprawności wykonywania przeglądów
 • Obniżenie kosztów eksploatacji
Zalety systemu Gemos

ZASTOSOWANIE SYSTEMU GEMOS:

 • ELEKTROWNIE
 • DWORCE
 • FABRYKI
 • CENTRA HANDLOWE
 • BIUROWCE
 • SZPITALE
 • PORTY LOTNICZE
 • BANKI
 • KOPALNIE
 • OBIEKTY MILITARNE
 • OBIEKTY PENITENCJARNE

Gemos, PSIM, BMS

Systemy zarządzania budynkiem zyskały ogromną popularność wśród dużych obiektów o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym. Rozwiązania BMS zwiększają bezpieczeństwo, znacznie ograniczając ryzyko zaistnienia zdarzeń niepożądanych, takich jak pożar czy włamanie. Ponadto ułatwiają zarządzanie budynkiem i wpływają na jego funkcjonalność.

GEMOS – elastyczny system zarządzania budynkiem

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa, stworzony został nowoczesny i niezawodny system GEMOS. Jego modułowa budowa sprawia, że założoną instalację można bez przeszkód rozbudowywać i zachować elastyczność w adaptacji. System ten funkcjonuje obecnie w wielu różnorodnych obiektach na świecie i należy do produktów klasy PSIM (Physical Security Information Management). Jest to nowy standard, który integruje określone systemy i pozwala na ich kontrolę. Spośród wielu systemów PSIM, najczęściej wybieranym jest właśnie GEMOS, ze względu na swoje liczne zalety. Do najważniejszych należy możliwość pełnej integracji poszczególnych systemów zabezpieczeń, m. in. SSP, KD, DSO, SSWiN czy CCTV. Jeśli poszczególne elementy BMS pochodzą od różnych producentów, nie musimy obawiać się o ich kompatybilność z systemem GEMOS. Ma on zapewnioną neutralność, co stanowi jedną z głównych przyczyn popularności tego rozwiązania.

BMS dobrym sposobem na redukcję kosztów

Decydując się na system GEMOS, możemy liczyć na zmniejszenie liczby stanowisk monitorowania, ograniczone wydatki, związane z konserwacją instalacji, która może być przeprowadzana w sposób jednolity oraz większą wydajność zintegrowanych systemów. Pozwala to na obniżenie kosztów mediów i zasobów ludzkich w firmie. Dzięki PSIM wysokość opłat, ponoszonych dotychczas na ochronę czy obsługę techniczną obiektu znacząco spadną. Inwestycja instalacji systemu GEMOS zwraca się niezwykle szybko, a korzyści z jej założenia jest mnóstwo. Ela-compil proponuje różne warianty rozwiązań tego typu, poczynając od wersji Light, poprzez Standard i na zaawansowanym Professional kończąc. Dostępna jest także przenośna wersja systemu BMS, która może być instalowana na urządzeniach mobilnych i dodatkowo podnosi funkcjonalność rozwiązań GEMOS.