PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT

 

  GEMOS PSIM

JEDEN SYSTEM DO DOWOLNEJ INTEGRACJI

INTEGRACJA
Integruje SSP, KD, CCTV, SSWiN, DSO, systemy sterowania wentylacją i oddymianiem

BEZPIECZEŃSTWO
System GEMOS stosowany jest tam, gdzie bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem

NEUTRALNOŚĆ
Umożliwia pracę z rozwiązaniami i podsystemami wszystkich producentów

OPTYMALIZACJA
Pozwala zoptymalizować koszty ochrony i obsługi technicznej obiektu

ERGONOMIA
Ułatwia organizację pracy, dzięki nowoczesnej platformie zarządzania

OSZCZĘDNOŚĆ
Umożliwia oszczędną gospodarkę mediami i zasobami ludzkimi

  WERSJE SYSTEMU GEMOS

Gemos Light
Umożliwia integrację jednego dowolnego systemu bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej poprzez dedykowany interfejs. W tej wersji możliwe jest podłączenie 1000 czujników oraz zdefiniowanie 100 procedur, a także opracowanie 100 planów sytuacyjnych. Wersja GEMOS Light może zostać rozbudowana do 2000 czujników i 2 interfejsów do systemów zewnętrznych.

Gemos Standard
Umożliwia integrację z maksymalnie 10 dowolnymi systemami bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej poprzez dedykowane interfejsy.
W wersji systemu GEMOS Standard możliwe jest podłączenie do 10000 czujników oraz zdefiniowanie 2000 procedur oraz 2000 planów sytuacyjnych. W wersji wyjściowej system zawiera 2000 punktów, 100 procedur i 100 planów sytuacyjnych.

Gemos Professional
Umożliwia integrację z dowolną liczbą systemów bezpieczeństwa lub automatyki budynkowej poprzez dedykowane interfejsy. W wersji systemu GEMOS Professional możliwe jest podłączenie dowolnej liczby czujników oraz zdefiniowania dowolnej liczby procedur oraz planów sytuacyjnych.

  IDEA DZIAŁANIA SYSTEMU GEMOS

Idea działania Systemu Gemos

  GEMOS MOBILE

Moduł instalowany na urządzeniach przenośnych, rozszerzający funkcjonalność systemu GEMOS o zarządzanie zasobami jakimi są patrole mobilne, służby serwisowe, ratunkowe itp.

Kluczowe korzyści:

 • Szybkie i łatwe przydzielanie zadań na urządzenia mobilne
 • Efektywne zarządzanie zasobami (patrole, służby techniczne, służby ratunkowe itp.)
 • Śledzenie pozycji w terenie otwartym oraz wewnątrz budynków
 • Natychmiastowa informacja o naruszeniu lub przekroczeniu wyzanczonych stref
 • Raportowanie z możliwością dołączenia dokumentacji multimedialnej
Gemos Mobile

NAJWIĘKSZE ZALETY SYSTEMU GEMOS:

 • Bezpieczeństwo osób i obiektu
 • Wykrywanie błędów i niesprawności systemów
 • Nadzór nad poprawnością działania systemów
 • Kontrola poprawności wykonywania przeglądów
 • Obniżenie kosztów eksploatacji
Zalety systemu Gemos

ZASTOSOWANIE SYSTEMU GEMOS:

 • ELEKTROWNIE
 • DWORCE
 • FABRYKI
 • CENTRA HANDLOWE
 • BIUROWCE
 • SZPITALE
 • PORTY LOTNICZE
 • BANKI
 • KOPALNIE
 • OBIEKTY MILITARNE
 • OBIEKTY PENITENCJARNE