baner FPM+red_22.08

 

SZKOLENIA FPM+

  FPM+

JEDNA CENTRALA DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA

Jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadzorowania pracy wszystkich urządzeń i systemów w budynku, które będą uruchomione na wypadek zagrożenia pożarem

Pozwala na zintegrowane zarządzanie dowolnymi systemami przeciwpożarowymi różnych producentów, takimi jak: systemy wentylacji przeciwpożarowej, systemy odcięć pożarowych, systemy wspomagające ewakuację itp

Ułatwia kontrolę nad wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku

Działa jako niezależny system sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi lub może być zintegrowany z dowolnym systemem BMS

Centrala FPM Plus

  BUDOWA CENTRALI FPM+

Centrala FPM+ ma budowę modułową, co pozwala na zbudowanie w oparciu o FPM+ instalacji rozproszonej. Główny model centrali umieszczony jest zawsze w obudowie centralnej i odpowiada za komunikację pomiędzy pozostałymi modułami centrali oraz za wymianę informacji z systemami nadrzędnymi (BMS, systemy wizualizacji, systemy integracji urządzeń przeciwpożarowych).

Pozostałe moduły są modułami liniowymi i mogą być rozmieszczone na obiekcie stosownie do potrzeb użytkownika. Umieszcza się je w obudowach zbiorczych lub samodzielnych przeznaczonych dla jednego modułu.

Dobór liczby i typów modułów liniowych oraz obudów dla tych modułów zależy od uwarunkowań na obiekcie i może być dowolnie kształtowany przez projektanta.

  IDEA DZIAŁANIA CENTRALI FPM+

  CENTRALA STERUJĄCA FPM+

NAJWIĘKSZE ZALETY CENTRALI FPM+:

  • Szybkie i proste projektowanie
  • Łatwa instalacja
  • Elastyczna rozbudowa systemu
  • Kompatybilność z dowolnymi urządzeniami ppoż.
  • Współpraca z dowolnymi systemami BMS/PSIM

CERTYFIKATY:

  • Deklaracja WU nr 2017/B/FPM/001
  • Certyfikat SWU z Krajową Oceną Techniczną nr 063-UWB-0075
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 3088/2017
Ela Compil złoty medal

Jeden scenariusz pożarowy • Jedno nadzorowanie • Wszystkie sterowania

Fpm+ fire matrix protection

Koszty ochrony przeciwpożarowej nie należą do niskich. Dodatkowo, obowiązujące przepisy wymagają wprowadzenia określonych rozwiązań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku. Aby zoptymalizować wydatki i skutecznie zapobiegać pożarom, warto wykorzystać Fire Protection Manager. Jest to zintegrowana matryca do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Dzięki niej kontrola nad nimi będzie znacznie łatwiejsza.

Czym jest FPM?

Fire Protection Manager to zintegrowana matryca do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Dzięki niej kontrola nad nimi będzie znacznie łatwiejsza, a ochrona przeciwpożarowa budynku stanie się bezpieczniejsza. Warto pamiętać, że wymagania prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej stają się coraz bardziej surowe. System Fire Protection Manager pozwala w łatwy sposób sprawować kontrolę nad wszystkimi urządzeniami, przekładając się na znaczny wzrost bezpieczeństwa w budynku.

Korzyści z instalacji FPM+

Głównym zadaniem systemu jest nadzór oraz sterowanie pracą instalacji i urządzeń, związanych z ochroną przeciwpożarową. Rozwiązanie Fire Matrix jest uniwersalne i w pełni niezależne, co oznacza, że pozwala na integrację dowolnych systemów przeciwpożarowych, pochodzących od różnych producentów. Dzięki połączeniu działania wentylacji przeciwpożarowej, systemów odcięć pożarowych i wspomagających ewakuację, bezpieczeństwo w obiekcie ulega znacznej poprawie.

Fire Protection Manager zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz budynku i przyspiesza ewakuację przebywających w firmie osób. Modułowa budowa FPM+ pozwala na szybkie stworzenie rozproszonej instalacji, w oparciu o centralę Fire Matrix. System Fire Protection jest wyjątkowo elastyczny w konfiguracji i można go bez przeszkód rozbudowywać, gdy nastąpi taka potrzeba. Co więcej, energooszczędne rozwiązania wpływają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, mimo całodobowej pracy systemu.

Jak działa Fire Protection Manager?

Podstawowym elementem systemu jest centrala przeciwpożarowa FPM+. Urządzenie centralne FPM+ pełni funkcję komunikacyjną między pozostałymi modułami systemu. Fire Protection Manager integruje wszystkie urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie, a także zbiera informacje oraz wymienia je z nadrzędnymi systemami, takimi jak BMS. Z centralą łączą się sterowniki, odpowiadające za zamykanie przeciwpożarowych klap odcinających i umożliwiające kierowanie urządzeniami, biorącymi udział w akcji ratowniczo-gaśniczej. Fire Matrix posiada możliwość ręcznego sterowania. Konfiguracja systemu jest niezwykle prosta, podobnie jak jego obsługa.

Dla kogo jest przeznaczony Fire Protection Manager?

Fire Protection Manager to system który został zaprojektowany z myślą o wszystkich potencjalnych grupach użytkowników. Jest to doskonałe rozwiązanie przeciwpożarowe dla projektantów, instalatorów i administratorów budynków ale również gwarancja bezpieczeństwa dla ochranianych osób. System Fire Protection jest indywidualnie dopasowany do każdego klienta, wyjątkowo łatwy w instalacji – co przekłada się na wcześniejsze oddanie budynku do użytku, umożliwia ręczne sterowanie podczas pożaru oraz znacząco przyspiesza ewakuację w razie zagrożenia, niweluje występowanie fałszywych alarmów i nie pozwala na rozprzestrzenianie się pożaru.

Instalacja i obsługa FPM – szkolenia

Swoim klientom oferujemy także szkolenia z zakresu projektowania, uruchamiania i serwisowania Fire Matrix i innych urządzeń przeciwpożarowych. Szkolenia są dedykowane zarówno początkującym, jak i bardziej doświadczonym użytkownikom. Do uczestnictwa w szkoleniu nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jedynie podstawowa wiedza techniczna związana z elektroniką i ochroną przeciwpożarową.

Niezawodny system Fire Protection Manager – tylko od Ela-compil

Ela-compil oferuje wyłącznie rozwiązania FPM+ najwyższej jakości, o innowacyjnym charakterze. Wystarczy jeden scenariusz przeciwpożarowy, by sterować wszystkimi systemami, zabezpieczającymi przed pożarem.

Możemy pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem jako producent systemów przeciwpożarowych. Nasze urządzenia są produkowane w Polsce, i regularnie poddawane rygorystycznym testom, dzięki czemu mamy pewność że spełniają wszystkie wymogi jakościowe oraz są niezwykle uniwersalne.