baner FPM+red_22.08

 

SZKOLENIA FPM+

  FPM+

JEDNA CENTRALA DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA

Jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadzorowania pracy wszystkich urządzeń i systemów w budynku, które będą uruchomione na wypadek zagrożenia pożarem

Pozwala na zintegrowane zarządzanie dowolnymi systemami przeciwpożarowymi różnych producentów, takimi jak: systemy wentylacji przeciwpożarowej, systemy odcięć pożarowych, systemy wspomagające ewakuację itp

Ułatwia kontrolę nad wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku

Działa jako niezależny system sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi lub może być zintegrowany z dowolnym systemem BMS

Centrala FPM Plus

  BUDOWA CENTRALI FPM+

Centrala FPM+ ma budowę modułową, co pozwala na zbudowanie w oparciu o FPM+ instalacji rozproszonej. Główny model centrali umieszczony jest zawsze w obudowie centralnej i odpowiada za komunikację pomiędzy pozostałymi modułami centrali oraz za wymianę informacji z systemami nadrzędnymi (BMS, systemy wizualizacji, systemy integracji urządzeń przeciwpożarowych).

Pozostałe moduły są modułami liniowymi i mogą być rozmieszczone na obiekcie stosownie do potrzeb użytkownika. Umieszcza się je w obudowach zbiorczych lub samodzielnych przeznaczonych dla jednego modułu.

Dobór liczby i typów modułów liniowych oraz obudów dla tych modułów zależy od uwarunkowań na obiekcie i może być dowolnie kształtowany przez projektanta.

  IDEA DZIAŁANIA CENTRALI FPM+

  CENTRALA STERUJĄCA FPM+

NAJWIĘKSZE ZALETY CENTRALI FPM+:

  • Szybkie i proste projektowanie
  • Łatwa instalacja
  • Elastyczna rozbudowa systemu
  • Kompatybilność z dowolnymi urządzeniami ppoż.
  • Współpraca z dowolnymi systemami BMS/PSIM

CERTYFIKATY:

  • Deklaracja WU nr 2017/B/FPM/001
  • Certyfikat SWU z Aprobatą nr 063-UWB-0075
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 3088/2017
Ela Compil złoty medal

Jeden scenariusz pożarowy • Jedno nadzorowanie • Wszystkie sterowania