Chmura obliczeniowa

Od czego pochodzi termin „Chmura Obliczeniowa”? Eric Schmidt i Jonathan Rosenberg w książce „Jak działa Google” wyjaśniają genezę terminu „chmura”, będącego synonimem centrum danych. Otóż, w przeszłości na projektach sieci komputerowych, serwery oznaczało się kółkiem. Kiedy zatem zaczęto tworzyć klastry zbudowane w oparciu o wiele serwerów, w jednym miejscu wstawiano wiele kółek. Nakładające się na…

Seminarium SITP 18.05

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zapraszają 18 maja na spotkanie online w temacie: „Wytyczne Projektowania, Instalowania, Uruchamiania i Konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych”. Szczególnie polecamy o godz. 14:00 panel Ela-compil „Integracja DSO z GEMOS”, który poprowadzi szef sprzedaży Łukasz Głowiński l.glowinski@ela.pl.   Zawartość merytoryczna seminarium oparta została…

Porozmawiajmy o integracji

Wywiad z Mateuszem Stanisławskim – Kierownikiem Projektu w Ela-compil na temat integracji systemów bezpieczeństwa w budynkach. Jakie zalety decydują o komforcie pracy użytkownika końcowego z GEMOSem? Moim zdaniem kluczowa jest elastyczność systemu w zakresie modyfikacji i rozbudowy dostępnych funkcjonalności pod dane zastosowanie. To dzięki otwartości systemu na niestandardowe rozwiązania możemy zaoferować operatorom mechanizmy obsługi, które…

Historia powstania FPM+

Doświadczenie i praca naszych ekspertów zaowocowała powstaniem centrali FPM+, która wyznacza standardy w ochronie przeciwpożarowej. Centrala sterująca odpowiada za realizację techniczną sterowań pożarowych na obiekcie. W  reakcji na sygnał alarmowy z  Systemu Sygnalizacji Pożarowej, FPM+ kontroluje (steruje) zgodnie z  założonym scenariuszem pożarowym wszystkie urządzenia przeciwpożarowe. Centrala FPM+  jako jedna z pierwszych w Polsce została z powodzeniem przebadana i certyfikowana przez…