Historia powstania FPM+

Doświadczenie i praca naszych ekspertów zaowocowała powstaniem centrali FPM+, która wyznacza standardy w ochronie przeciwpożarowej. Centrala sterująca odpowiada za realizację techniczną sterowań pożarowych na obiekcie. W  reakcji na sygnał alarmowy z  Systemu Sygnalizacji Pożarowej, FPM+ kontroluje (steruje) zgodnie z  założonym scenariuszem pożarowym wszystkie urządzenia przeciwpożarowe. Centrala FPM+  jako jedna z pierwszych w Polsce została z powodzeniem przebadana i certyfikowana przez…